Jestem z Drohobycza

УДК 821.162.1.09(092)

Шульц Б. Б 87 Jestem z Drohobycza. Я – з Дрогобича [Збірник] / Бреславська С., Прокоп’як П. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2022. – 60 с.

2022 року міжнародна культурна спільнота відзначає дві ювілейні дати – 130 років з дня народження і 80 років з дня трагічної загибелі Бруно Шульца. Книжка ”Jestem z Drohobycza/ Я – з Дрогобича” – це спільний польсько-український проект, присвячений пам’яті Бруно Шульца – геніального польськомовного письменника єврейського походження, який народився і протягом порівняно короткого життя майже не виїжджав з Дрогобича. Про один із рідкісних виїздів Бруно Шульца на польські терени – зокрема до Познані – згадує автор проекту – письменник Петро Прокоп’як у передмові. Крім текстів на пошанування пам’яті письменника, в книжці публікується віднайдене недавно оповідання «Ундуля» в оригіналі і перекладі на українську мову. Переклади з польської мови здійснила Світлана Бреславська.

W roku 2022 kulturalna, międzynarodowa wspólnota wyróżnia dwie jubileuszowe daty – 130 rocznica urodzin i 80 lat od tragicznej śmierci Brunona Schulza. Książka „Jestem z Drohobycza/ Я – з Дрогобича” – to wspólny polsko-ukraiński projekt, poświęcony pamięci genialnego, polskojęzycznego pisarza żydowskiego pochodzenia, który urodził się i w ciągu stosunkowo krótkiego życia rzadko opuszczał Drohobycz. O jednej z takich podróży (do Poznania) wspomina we wstępie autor projektu – pisarz Piotr Prokopiak. Oprócz tekstów mających na celu uczczenie pamięci pisarza, w książce zaprezentowano niedawno odkryte opowiadanie „Undula”, w oryginale i tłumaczeniu na język ukraiński. Przekład z języka polskiego zrealizowała Switłana Bresławska.

ISBN 978-966-428-830-6